logo

Frans Goossens Assurantiƫn
Koeweide 5   6181 NX  Meers-Elsloo
046 - 433 33 84
info@fransgoossens.nl

 

 


Uitvaartkostenverzekering

Deze verzekering dekt het financile risico van vroegtijdig overlijden van de verzekerde en/of zijn partner. Wilt u niet dat na het overlijden van u of uw partner de achterblijvende partner en/of kinderen ook nog eens financieel achteruitgaan dan kunt u gedurende een vooraf bepaald aantal jaren een z.g. risicoverzekering afsluiten, waarbij het verzekerd kapitaal uitkeert bij overlijden van de verzekerde. U bepaald zelf naar gelang uw situatie het verzekerd bedrag en de duur van de verzekering.

Ook voor het afdekken van financiële verplichtingen bijv. lening of hypotheek, waarbij het inkomen van één of meerdere personen van essentieel belang is, kan het wenselijk zijn om een risicoverzekering af te sluiten. Het is mogelijk om dit op één of op twee levens te doen.
Uitvaartverzekering
De uitvaartkostenverzekering van Klaverblad Verzekeringen keert bij overlijden een bedrag uit om de kosten van begrafenis of crematie op te vangen. Het verzekerde bedrag is minstens € 1.500,- en hoogstens € 15.000,- per persoon. Door premie-indexering en winstdeling blijft het verzekerde bedrag, ook op lange termijn, op peil. De premie is afhankelijk van leeftijd en geslacht van de verzekerde en wordt, naar keuze, periodiek betaald of door het storten van een koopsom. De duur van de premiebetaling is minimaal 10 en maximaal 30 jaar.