logo

Frans Goossens Assurantiën
Koeweide 5   6181 NX  Meers-Elsloo
046 - 433 33 84
info@fransgoossens.nl

 

Overlijdensrisico verzekering

Wilt u niet dat na uw overlijden de achterblijvende partner en/of kinderen er ook nog eens financieel op achter uitgaan dan kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Deze verzekering keert een verzekerd kapitaal uit bij uw overlijden.
U bepaald zelf naar gelang uw situatie het verzekerd bedrag en de duur van de verzekering.

Ook voor het afdekken van financiële verplichtingen bijv.een persoonlijke lening, hypotheek of een situatie waarbij een extra inkomen van van essentieel belang is, kan het wenselijk zijn om een overlijdensisicoverzekering af te sluiten.

AEGONAegon Overlijdensrisicoverzekering


Een paar van de voordelen van de AEGON Overlijdensrisicoverzekering:
  • Verzekering op maat door keuze uit verschillende dekkingsmogelijkheden.
  • Uitkering in termijnen is mogelijk door het bedrag te investeren in een ander financieel product van AEGON.
  • Bij voortijdige beëindiging krijgt de klant de tot dan toe opgebouwde waarde terug. Er kan ook gekozen worden om met deze waarde de polis premievrij voort te zetten;
  • Verpanding in verband met hypotheek is mogelijk.
  • Premiekorting voor niet-rokers en klanten met een goede Body Mass Index.

Klaverblad Overlijdensrisicoverzekering

De verzekering keert uit indien de verzekerde voor de einddatum van de verzekering komt te overlijden. U kunt kiezen uit drie verschillende vormen: een gelijkblijvend, een lineair dalend of een annutair dalend verzekerd bedrag. De verzekering kan op een of op twee levens worden gesloten en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd. Tot slot heeft u voor de premiebetaling de keus uit een nmalige koopsom of een periodieke premie per maand, kwartaal, halfjaar en jaar.