logo

Frans Goossens Assurantiën
Koeweide 5   6181 NX  Meers-Elsloo
046 - 433 33 84
info@fransgoossens.nl

 

Overzicht van handige links

Hieronder treft u een overzicht aan van links naar websites die informatie bieden over of gerelateerd aan financiële diensten.

Voor particulieren

www.aex.nl
Euronext Amsterdam.

www.afm.nl
De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

www.allesoververzekeren.nl
Verbond van verzekeraars, alles over verzekeren.

www.autopas.nl
De Nationale Auto Pas is de enige onafhankelijke instantie waar de kilometerstandhistorie van een auto op zoveel mogelijk momenten wordt vastgelegd.

www.bkr.nl
Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, houdt een centraal register bij van kredietverplichtingen in Nederland. Hebt u bijvoorbeeld een creditcard of een winkelpas, dan staat dit vermeld in de centrale kredietregistratie. BKR legt alle gegevens zorgvuldig vast en beheert het bestand.

www.bureaurechtshulp.nl
Voor iedere burger in Nederland die een vraag heeft en informatie wil over juridische aangelegenheden.

www.geschillencommissie.nl
Op deze site vindt u gedetailleerde informatie over vele geschillencommissies.

www.gezondheidsplein.nl
Alles over gezondheid op internet overzichtelijk bij elkaar gebracht. Je kunt hier terecht voor een deskundig advies, een handige tip of voor het uitwisselen van emoties met anderen.

www.ministeries.nl
Overzichtspagina van alle ministeries.

www.overheid.nl
Hier kunt u nagaan bij welke overheid u moet zijn.

www.politiekeurmerk.nl
Informatieve site over het Politiekeurmerk Veilig Wonen, de maatstaf voor veilig wonen.

www.regering.nl
Site van de Rijksvoorlichtingsdienst.

www.rdw.nl
De RDW vormt dé schakel tussen particulieren, branche en overheid als het gaat om voertuigen en rijbewijzen.

www.stichtingart.nl
Op deze site vindt u informatie over diefstalpreventie van tweewielers.

www.verliesverwerken.nl
De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) is er op gericht, degene die rouwt na verlies van een dierbare te ondersteunen. Activiteiten van de LSR leveren een bijdrage aan ondersteuning van nabestaanden in het rouwproces.

Reizen in het buitenland
U komt op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als u daarna klikt op de button "Wijs op Reis" kunt u informatie opvragen over wat u moet weten als u op vakantie gaat.

Voor ondernemers

www.administratievelasten.nl
Op deze site wordt nadere informatie gegeven over de vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

www.ondernemersplein.nl
Het Nederlandse deel van het Europese netwerk voor veiligheid en gezondheid op het werk.

www.bedrijvenloket.nl
Vraagbaak voor ondernemers.

www.belastingdienst.nl
U vindt hier alle ins en outs over ons belastingstelsel met betrekking tot de ondernemer en de onderneming.

www.dnb.nl
De Nederlandsche Bank.

www.fd.nl
Het Financieel Dagblad.

www.kvk.nl
De site van de Kamer van Koophandel met veel nuttige informatie, nieuws en online toegang tot het handelsregister.

www.ministeries.nl
Overzichtspagina van alle ministeries.

www.overheid.nl
Hier kunt u nagaan bij welke overheid u moet zijn.

www.pensioenkijker.nl
Nieuwe wettelijke regels rond vut en prepensioen.

www.regering.nl
Site van de Rijksvoorlichtingsdienst.

www.rie.nl
RisicoInventarisatie & Evaluatie.

www.ser.nl
De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarnaast is de SER belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken.

Staatscourant
De Staatscourant online.

www.uwv.nl
Uitvoering Werknemersverzekeringen, kortweg UWV. UWV telt ruim 20.000 medewerkers. Overal in het land zijn regiokantoren.

www.vng.nl
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.