logo

Frans Goossens Assurantiƫn
Koeweide 5   6181 NX  Meers-Elsloo
046 - 433 33 84
info@fransgoossens.nl


 

 

 


Ziekteverzuim

De eerste 24 maanden
Krachtens wettelijke bepalingen bent u als ondernemer verplicht een zieke werknemer gedurende de eerste 24 maanden (na een wachttijd) het salaris voor minimaal 70% door te betalen. Via CAO mag daarop naar boven worden afgeweken.

Poortwachter
Het is wel van belang, dat u in goed overleg met uw ARBO-dienst, zich houdt aan de verplichtingen ingevolge de Wet Verbetering Poortwachter. Daarin is onder meer geregeld, dat zowel de werkgever als de werknemer met elkaar in overleg moeten (blijven) treden om te komen tot werkhervatting. Een aantal stappen daarbij is zelfs dwingend voorgeschreven.

Verzekeren
Niettemin betekent ziek personeel wel, dat uw salarisverplichtingen gewoon doorlopen, terwijl er geen arbeid verricht kan worden. Grotere ondernemingen zullen dit risico goed zelf kunnen dragen. Voor de overige ondernemingen kunnen de gevolgen van ziek personeel echter zo groot zijn, dat verzekeren de voorkeur gaat verdienen.

Traditionele ziekteverzuimverzekering
Deze kan u helpen het risico op te vangen. Doorgaans komen ziektegevallen korter dan 7 of 14 dagen niet voor vergoeding in aanmerking. Maar duurt de ziekte langer, dat kunt u de salariskosten (grotendeels) afwentelen op de gekozen verzekeraar.

Stop loss
Bent u als ondernemer goed in staat de meeste ziektegevallen te financieren uit eigen vermogen, dan zult u er wellicht toch behoefte aan hebben al te groot ziekteverzuim over te willen laten aan een verzekeraar. Bij de stop-loss-polis spreekt u met de verzekeraar af dat u zelf 70, 80, 90 of zelfs 100% van de jaarlijkse loonsom voor eigen risico neemt. Overschrijdt het ziekteverzuim in een jaar die grens, dan zal de verzekeraar de overige verzuimkosten overnemen.

Grote verschillen
De praktijk leert dat juist op het terrein van ziekteverzuimpolissen grote verschillen bestaan tussen de verschillende verzekeraars. Zeker wanneer er combinaties gemaakt kunnen worden met pensioenregelingen of andere 'groepsoplossingen'. Van ons mag u in ieder geval verwachten dat wij als uw adviseur de verschillende oplossingen helder voor u naast elkaar zetten.

U kunt ons rechtstreeks vragen voor u de verschillende oplossingen naast elkaar te zetten.