logo

Frans Goossens Assurantiƫn
Koeweide 5   6181 NX  Meers-Elsloo
046 - 433 33 84
info@fransgoossens.nl


W.I.A. -Langdurig Arbeidsongeschikt

Zoals bekend bent u als ondernemer gedurende de eerste 24 maanden van de ziekte van een personeelslid zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. En dat risico hebt u ongetwijfeld verzekerd via een verzuimverzekering. Maar de vraag is wat er gebeurt wanneer een werknemer langer ziek blijft. Vroeger betekende dat simpelweg: de WAO. Sinds 1 januari 2006 wordt dit geregeld via de WIA, de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen.
Het betekent niet dat de WIA onder alle omstandigheden de salarisbetalingen over neemt. De WIA neemt slechts gedeeltelijk uw zorgen over. We zetten het graag even voor u op een rij.

Kort gezegd valt de WIA uiteen in twee nieuwe regelingen
1. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Gehandicapten) en
2. de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsbeschikten)

Toelatingsdrempel WIA
De WIA is alleen toegankelijk indien een werknemer een verdiencapaciteit heeft van minder dan 65%. Is de verdiencapaciteit hoger, dan zult u de werknemer in beginsel gewoon in dienst moeten houden.

Gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt (WGA)
Blijkt iemand een verdiencapaciteit te hebben van minder dan 65%, dan kan de werknemer een beroep gaan doen op de WGA. Hij ontvangt dan een uitkering van 70% van het laatste salaris. (de uitkering is wel aan een maximum gebonden). De duur van de uitkering is, afhankelijk van het arbeidsverleden, maximaal 5 jaren. Daarna volgt de vervolguitkering, waarvan de hoogte afhankelijk is van de mate waarin wordt gewerkt. Wordt minder dan 50% van de verdiencapaciteit gewerkt, dan wordt de vervolguitkering gebaseerd op het minimum loon en het percentage ongeschiktheid.
Een duidelijke verzwaring die tot doel heeft mensen actief aan het werk te krijgen. Want wie tijdens de vervolguitkering niet werkt (ook hier: er wordt niet gekeken of er een baan te vinden is!) zakt in inkomen naar het sociale minimum. Voor u betekent dit, dat uw salarisverplichtingen deels kunnen stoppen. U bent echter wel verplicht de kosten voor de reintegratie voor uw rekening te nemen.

Volledig arbeidsongeschikt (IVA)
Een werknemer is uitsluitend volledig arbeidsongeschikt, indien de verdiencapaciteit zelfs minder is dan 20%. In praktijk betekent dit, dat een hoger betaalde werknemer in een nieuwe functie meer dan 80% aan inkomen zou inleveren. Voor de lager betaalde werknemer betekent dit, dat hij zodanig arbeidsongeschikt is, dat er geen enkel werk meer gevonden kan worden. Binnen de IVA bedraagt de uitkering 75 % van het laatst verdiende loon. Die uitkering geldt tot de AOW leeftijd, maar is overigens wel, net als voorheen, aan een bovengrens gebonden.