logo

Frans Goossens Assurantiƫn
Koeweide 5   6181 NX  Meers-Elsloo
046 - 433 33 84
info@fransgoossens.nl


 

 


Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dit is een risico, waarvoor de werknemers vaak beter verzekerd zijn dan de ondernemer zelf. Natuurlijk probeert u zo lang mogelijk door te blijven werken, ziek zijn is vaak niet mogelijk. Natuurlijk kunt u de eerste periode waarin u door ziekte of ongeval uitgeschakeld bent financieel wel aan. Soms is het nodig om een dure plaatsvervanger in te huren, dit zijn extra kosten welke soms zwaar op het resultaat van de onderneming drukken.

Zonder voorziening ontvangt u helemaal niets. De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is immers per 1 augustus 2004 afgeschaft. Kortom u kunt als zelfstandige niet buiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien de premie een bezwaar zou zijn, dan heeft u altijd de mogelijkheid om te variƫren in verzekerde bedragen, met de duur van het eigen risico, de eindleeftijd of de ondergrens van arbeidsongeschiktheid.

Wij stellen graag in overleg met u een betaalbare verzekeringsvorm voor u samen, waarna wij op deze basis een vergelijking maken tussen de verschillende verzekeraars. Ook hier is inzicht in de materie en de markt onontbeerlijk.