logo

Frans Goossens Assurantiën
Koeweide 5   6181 NX  Meers-Elsloo
046 - 433 33 84
info@fransgoossens.nl

 

 

Privacyverklaring ( versie mei 2018 )

Een  assurantiekantoor verzameld veel privacy gevoelige informatie.
Assurantiekantoor Frans Goossens Assurantiën onderschrijft de regels die de wet AVG heeft opgesteld en zal met privacygevoelige informatie nauwgezet omgaan.

Uw rechten als klant zijn vastgelegd in dit protocol .
Wij slaan enkel privacygevoelige informatie op die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van ons beroep en onze zorgplicht naar u als klant,  de verzekeringsmaatschappij, bank of andere belanghebbende .
Deze laatste partijen enkel nadat wij met u overeengekomen zijn om als tussenpersoon te fungeren tussen u en deze partijen.

Assurantiekantoor Frans Goossens Assurantiën zal geen privacygevoelige informatie delen met derden of deze vervreemden, anders dan met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij slaan de gegevens op in ons klantenbestand, met name binnen ons Database programma “DIAS” van Unit4.Wij beschermen onze data met wachtwoorden.

Ons gehele kantoorsysteem wordt daarnaast beschermd met een firewall en virusscanner. Deze beveiliging wordt constant actueel gehouden.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Wij verwerken persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het gebruikmaken van onze dienstverlening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Wij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gezondheid
Strafrechtelijk verleden
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, het behandelen van schaden of andere onderdelen van onze dienstverlening

Waarom we gegevens nodig hebben.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
het optreden als assurantieadviseur
het optreden als financieel adviseur
het optreden als adviseur bancaire diensten

Hoe lang we gegevens bewaren.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelente realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijn(en) voor polis dossiers zijn:
7 jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering.
10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke verzekering.
voor alle overige verzekeringen 10 jaar na het beëindigen van de verzekering.

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:

10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier.
voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier.

Onze bewaartermijn voor adviesdossiers zijn:
10 jaar na het beëindigen van de hypothecaire lening bij hypotheekadviezen.
voor alle overige adviezen 10 jaar na het beëindigen van een adviesdossier.

Delen met anderen.
Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de adviesopdracht, de verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

U kunt hierbij denken aan de volgende personen, bedrijven en instellingen:
banken en verzekeraars waarvoor wij als bemiddelaar optreden.
hypotheekadvies betrokken partijen.
corresponderen over uw schade.
schadeherstelbedrijven.
overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk maakt op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fransgoossens.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs, het nummer van het identiteitsbewijs en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op, telefonisch op 046 – 433 33 84 of per e-mail: info@fransgoossens.nl.